مرجع درس پژوهي مرجع درس پژوهي .

مرجع درس پژوهي

جواب پرسش مهر رئيس جمهور 97

نام فايل:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

براي دريافت هر كدام از مقالات پرسش مهر ۹۶ بروي لينك دانلود كليك فرماييد:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)

مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶

پرسش مهر سال ۶۹:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور پنجمين سوال مهر خود را در زمان شروع سال تحصيلي ۹۶-۹۷ در مدرسه دخترانه شهيد مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام كرد؛ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرين كنيم؟

در سال تحصيلي اخير نيز مانند سالهاي قبل پرسش مهر رئيس جمهور در روز آغازين سال تحصيلي مطرح گرديد. پرسش مهر ۹۶ در باره احترام متقابل در محيط مدرسه توسط دانش آموزان به يكديگر بود.

همانگونه كه مي دانيم ، آگاهي از نظرات و عقايد افراد جامعه اين امكان را فراهم مي آورد كه تدابير و تصميمات دقيق تر و جامع تري در حوزه هاي مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ريزيهاي ناصواب را تا حد چشمگيري كاهش خواهد داد.وقتي صحبت از آموزش به ميان مي آيد، اشكالي از آموزش رسمي در مدارس و دانشگاهها در ذهن نقش مي بندد غافل از آنكه آموزش از راههاي مختلفي چون گروههاي مختلف اجتماعي.

براي دريافت بهترين پاسخ شما همكاران محترم مي توانيد از لينك هاي زير استفاده فرماييد:

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)


برچسب: ، جواب پرسش مهر 97، جواب پرسش مهر 18، جواب پرسش مهر رئيس جمهور، جواب پرسش مهر رئيس جمهور 97، جواب پرسش مهر رئيس جمهور سال 97، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور، پاسخ پرسش مهر رييس جمهور، پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور، پاسخ به سوال مهر رئيس جمهور، جواب سوال مهر رئيس جمهور، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور97، سوالات پرسش مهر رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 97، جواب پرسش مهر 97 رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 97 رييس جمهور، جواب پرسش مهر 97-97، جواب پرسش مهر 97 ريس جمهور، پاسخ پرسش مهر 97، پاسخ به پرسش مهر 97، سوالات پرسش مهر 97، پاسخ پرسش مهر 97 رييس جمهور، جواب سوال مهر 97، جواب پرسش مهر، جواب پرسش مهر 97، جواب پرسش مهر18، جواب پرسش مهر 18، جواب پرسش مهر رييس جمهور، پاسخ پرسش مهر 97، سوالات پرسش مهر 97، پاسخ به پرسش مهر 97، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور 97، جواب پرسش مهر رييس جمهور 97، جواب پرسش مهر رياست جمهوري 97، پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور 97، جواب سوال رئيس جمهور مهر 97، پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور سال 97، پاسخ پرسش مهر18، جواب پرسش مهر 18 رييس جمهور، جواب پرسش مهر 18 رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 18رياست جمهوري، پاسخ پرسش مهر 18، جواب سوال 18 مهر خندوانه، پاسخ به پرسش مهر 18، پاسخ سوال پرسش مهر 18، جواب پرسش مهر رئيس جمهور 97، سوالات پرسش مهر رييس جمهور، جواب پرسش مهر رياست جمهوري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۸:۲۸ توسط: درس پژوهي موضوع:

جواب پرسش مهر 96-97

نام فايل:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

براي دريافت هر كدام از مقالات پرسش مهر ۹۶ بروي لينك دانلود كليك فرماييد:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)

مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶

پرسش مهر سال ۶۹:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور پنجمين سوال مهر خود را در زمان شروع سال تحصيلي ۹۶-۹۷ در مدرسه دخترانه شهيد مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام كرد؛ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرين كنيم؟

در سال تحصيلي اخير نيز مانند سالهاي قبل پرسش مهر رئيس جمهور در روز آغازين سال تحصيلي مطرح گرديد. پرسش مهر ۹۶ در باره احترام متقابل در محيط مدرسه توسط دانش آموزان به يكديگر بود.

همانگونه كه مي دانيم ، آگاهي از نظرات و عقايد افراد جامعه اين امكان را فراهم مي آورد كه تدابير و تصميمات دقيق تر و جامع تري در حوزه هاي مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ريزيهاي ناصواب را تا حد چشمگيري كاهش خواهد داد.وقتي صحبت از آموزش به ميان مي آيد، اشكالي از آموزش رسمي در مدارس و دانشگاهها در ذهن نقش مي بندد غافل از آنكه آموزش از راههاي مختلفي چون گروههاي مختلف اجتماعي.

براي دريافت بهترين پاسخ شما همكاران محترم مي توانيد از لينك هاي زير استفاده فرماييد:

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)


برچسب: ، جواب پرسش مهر 96، جواب پرسش مهر 18، جواب پرسش مهر رئيس جمهور، جواب پرسش مهر رئيس جمهور 94، جواب پرسش مهر رئيس جمهور سال 94، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور، پاسخ پرسش مهر رييس جمهور، پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور، پاسخ به سوال مهر رئيس جمهور، جواب سوال مهر رئيس جمهور، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور93، سوالات پرسش مهر رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 94، جواب پرسش مهر 94 رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 94 رييس جمهور، جواب پرسش مهر 94-95، جواب پرسش مهر 94 ريس جمهور، پاسخ پرسش مهر 94، پاسخ به پرسش مهر 94، سوالات پرسش مهر 94، پاسخ پرسش مهر 94 رييس جمهور، جواب سوال مهر 94، جواب پرسش مهر، جواب پرسش مهر 93، جواب پرسش مهر15، جواب پرسش مهر 16، جواب پرسش مهر رييس جمهور، پاسخ پرسش مهر 93، سوالات پرسش مهر 93، پاسخ به پرسش مهر 93، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور 94، جواب پرسش مهر رييس جمهور 94، جواب پرسش مهر رياست جمهوري 94، پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور 94، جواب سوال رئيس جمهور مهر 94، پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور سال 94، پاسخ پرسش مهر15، جواب پرسش مهر 16 رييس جمهور، جواب پرسش مهر 16 رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 16رياست جمهوري، پاسخ پرسش مهر 16، جواب سوال 16 مهر خندوانه، پاسخ به پرسش مهر 16، پاسخ سوال پرسش مهر 16، جواب پرسش مهر رئيس جمهور 96، سوالات پرسش مهر رييس جمهور، جواب پرسش مهر رياست جمهوري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۵:۱۶ توسط: درس پژوهي موضوع:

پاسخ شما به پنجمين پرسش مهر روحاني چيست؟

نام فايل:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

براي دريافت هر كدام از مقالات پرسش مهر ۹۶ بروي لينك دانلود كليك فرماييد:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)

مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶

پرسش مهر سال ۶۹:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور پنجمين سوال مهر خود را در زمان شروع سال تحصيلي ۹۶-۹۷ در مدرسه دخترانه شهيد مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام كرد؛ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرين كنيم؟

در سال تحصيلي اخير نيز مانند سالهاي قبل پرسش مهر رئيس جمهور در روز آغازين سال تحصيلي مطرح گرديد. پرسش مهر ۹۶ در باره احترام متقابل در محيط مدرسه توسط دانش آموزان به يكديگر بود.

همانگونه كه مي دانيم ، آگاهي از نظرات و عقايد افراد جامعه اين امكان را فراهم مي آورد كه تدابير و تصميمات دقيق تر و جامع تري در حوزه هاي مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ريزيهاي ناصواب را تا حد چشمگيري كاهش خواهد داد.وقتي صحبت از آموزش به ميان مي آيد، اشكالي از آموزش رسمي در مدارس و دانشگاهها در ذهن نقش مي بندد غافل از آنكه آموزش از راههاي مختلفي چون گروههاي مختلف اجتماعي.

براي دريافت بهترين پاسخ شما همكاران محترم مي توانيد از لينك هاي زير استفاده فرماييد:

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)


برچسب: ، پرسش مهر روحاني، پرسش مهر روحاني 96، پرسش مهر روحاني ۹۶، پرسش مهر روحاني 94، پرسش مهر 93 روحاني، پرسش مهر دكتر روحاني، پاسخ پرسش مهر روحاني، پرسش مهر حسن روحاني، پرسش مهر 16 روحاني، پرسش مهر رئيس جمهور روحاني، پرسش مهر 93 رئيس جمهور روحاني، پاسخ پرسش مهر دكتر روحاني، پرسش مهر دكتر حسن روحاني، پاسخ به پرسش مهر دكتر روحاني، پاسخ سوال مهر روحاني، پاسخ به پرسش مهر روحاني، جواب پرسش مهر اقاي روحاني، پاسخ دانش آموزان به پرسش مهر روحاني، پرسش مهر 15 حسن روحاني، پرسش مهر رييس جمهور روحاني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۲:۱۴ توسط: درس پژوهي موضوع:

جواب پرسش مهر سال 96-97 تحمل افكار ديگران

نام فايل:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

براي دريافت هر كدام از مقالات پرسش مهر ۹۶ بروي لينك دانلود كليك فرماييد:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)

مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶

پرسش مهر سال ۶۹:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور پنجمين سوال مهر خود را در زمان شروع سال تحصيلي ۹۶-۹۷ در مدرسه دخترانه شهيد مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام كرد؛ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرين كنيم؟

در سال تحصيلي اخير نيز مانند سالهاي قبل پرسش مهر رئيس جمهور در روز آغازين سال تحصيلي مطرح گرديد. پرسش مهر ۹۶ در باره احترام متقابل در محيط مدرسه توسط دانش آموزان به يكديگر بود.

همانگونه كه مي دانيم ، آگاهي از نظرات و عقايد افراد جامعه اين امكان را فراهم مي آورد كه تدابير و تصميمات دقيق تر و جامع تري در حوزه هاي مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ريزيهاي ناصواب را تا حد چشمگيري كاهش خواهد داد.وقتي صحبت از آموزش به ميان مي آيد، اشكالي از آموزش رسمي در مدارس و دانشگاهها در ذهن نقش مي بندد غافل از آنكه آموزش از راههاي مختلفي چون گروههاي مختلف اجتماعي.

براي دريافت بهترين پاسخ شما همكاران محترم مي توانيد از لينك هاي زير استفاده فرماييد:

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)


برچسب: ، پرسش مهر 97، پرسش مهر 97-97، پرسش مهر، پرسش مهر 18، پرسش مهر ۹۶، پرسش مهر رئيس جمهور، پرسش مهر ۱۸، پرسش مهر رئيس جمهور 97، پرسش مهر 97، پرسش مهر 97، پرسش مهر رئيس جمهور 97-97، پرسش مهر رئيس جمهور 97-95، پرسش مهر رئيس جمهور از دانش آموزان، پرسش مهر رئيس جمهور سال 97، پرسش مهر رئيس جمهور، پرسش مهر رئيس جمهور 97، پرسش مهر رئيس جمهور 97، پرسش مهر رئيس جمهور روحاني، پرسش مهر 97-95، پرسش مهر 97-97، پرسش مهر 97 رئيس جمهور، پرسش مهر 97 رياست جمهوري، پرسش مهر 97 جواب، پرسش مهر 97رييس جمهور، پرسش مهر 97 چيست، پرسش مهر 97 ريس جمهور، پرسش مهر 97 و 95،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۰:۰۶ توسط: درس پژوهي موضوع:

دانلود مقاله پرسش مهر 18 سال تحصيلي 97-96

نام فايل:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

براي دريافت هر كدام از مقالات پرسش مهر ۹۶ بروي لينك دانلود كليك فرماييد:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)

مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶

پرسش مهر سال ۶۹:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور پنجمين سوال مهر خود را در زمان شروع سال تحصيلي ۹۶-۹۷ در مدرسه دخترانه شهيد مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام كرد؛ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرين كنيم؟

در سال تحصيلي اخير نيز مانند سالهاي قبل پرسش مهر رئيس جمهور در روز آغازين سال تحصيلي مطرح گرديد. پرسش مهر ۹۶ در باره احترام متقابل در محيط مدرسه توسط دانش آموزان به يكديگر بود.

همانگونه كه مي دانيم ، آگاهي از نظرات و عقايد افراد جامعه اين امكان را فراهم مي آورد كه تدابير و تصميمات دقيق تر و جامع تري در حوزه هاي مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ريزيهاي ناصواب را تا حد چشمگيري كاهش خواهد داد.وقتي صحبت از آموزش به ميان مي آيد، اشكالي از آموزش رسمي در مدارس و دانشگاهها در ذهن نقش مي بندد غافل از آنكه آموزش از راههاي مختلفي چون گروههاي مختلف اجتماعي.

براي دريافت بهترين پاسخ شما همكاران محترم مي توانيد از لينك هاي زير استفاده فرماييد:

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)


برچسب: ، پرسش مهر 96، پرسش مهر 96-97، پرسش مهر، پرسش مهر 18، پرسش مهر ۹۶، پرسش مهر رئيس جمهور، پرسش مهر ۱۸، پرسش مهر رئيس جمهور 96، پرسش مهر 97، پرسش مهر 96، پرسش مهر رئيس جمهور 96-96، پرسش مهر رئيس جمهور 96-95، پرسش مهر رئيس جمهور از دانش آموزان، پرسش مهر رئيس جمهور سال 96، پرسش مهر رئيس جمهور، پرسش مهر رئيس جمهور 96، پرسش مهر رئيس جمهور 96، پرسش مهر رئيس جمهور روحاني، پرسش مهر 96-95، پرسش مهر 96-96، پرسش مهر 96 رئيس جمهور، پرسش مهر 96 رياست جمهوري، پرسش مهر 96 جواب، پرسش مهر 96رييس جمهور، پرسش مهر 96 چيست، پرسش مهر 96 ريس جمهور، پرسش مهر 96 و 95،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۸:۱۲ توسط: درس پژوهي موضوع:

مقاله‌ پاسخ به پرسش مهر96 رئيس جمهور

نام فايل:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

براي دريافت هر كدام از مقالات پرسش مهر ۹۶ بروي لينك دانلود كليك فرماييد:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)

مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶

پرسش مهر سال ۶۹:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور پنجمين سوال مهر خود را در زمان شروع سال تحصيلي ۹۶-۹۷ در مدرسه دخترانه شهيد مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام كرد؛ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرين كنيم؟

در سال تحصيلي اخير نيز مانند سالهاي قبل پرسش مهر رئيس جمهور در روز آغازين سال تحصيلي مطرح گرديد. پرسش مهر ۹۶ در باره احترام متقابل در محيط مدرسه توسط دانش آموزان به يكديگر بود.

همانگونه كه مي دانيم ، آگاهي از نظرات و عقايد افراد جامعه اين امكان را فراهم مي آورد كه تدابير و تصميمات دقيق تر و جامع تري در حوزه هاي مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ريزيهاي ناصواب را تا حد چشمگيري كاهش خواهد داد.وقتي صحبت از آموزش به ميان مي آيد، اشكالي از آموزش رسمي در مدارس و دانشگاهها در ذهن نقش مي بندد غافل از آنكه آموزش از راههاي مختلفي چون گروههاي مختلف اجتماعي.

براي دريافت بهترين پاسخ شما همكاران محترم مي توانيد از لينك هاي زير استفاده فرماييد:

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)


برچسب: ، مقاله پرسش مهر 96، مقاله پرسش مهر، مقاله پرسش مهر 94، مقاله پرسش مهر 93، مقاله پرسش مهر 16، مقاله پرسش مهر 94-95، مقاله پرسش مهر رييس جمهور، مقاله پرسش مهر كافي نت دانشجو، مقاله درباره پرسش مهر، مقاله در مورد پرسش مهر، مقاله درمورد پرسش مهر 94، مقالات پرسش مهر 94، تحقيق پرسش مهر 94، مقاله درباره پرسش مهر 94، تحقيق درمورد پرسش مهر 94، مقاله اي درباره پرسش مهر 94، دانلود رايگان مقاله پرسش مهر 94، مقالات پرسش مهر 93، مقاله درمورد پرسش مهر 93، مقاله درباره پرسش مهر 16، مقاله در مورد پرسش مهر 16، مقاله پرسش مهر رئيس جمهور، مقاله در مورد پرسش مهر رييس جمهور، تحقيق درمورد پرسش مهر رييس جمهور، مقاله در مورد پرسش مهر رئيس جمهور، مقاله در مورد پرسش مهر رئيس جمهور94، تحقيق درمورد پرسش مهر رئيس جمهور، مقاله درباره پرسش مهر 96، مقاله درباره پرسش مهر ۱۸، مقاله درباره پرسش مهر رئيس جمهور، مقاله درباره پرسش مهر 18، تحقيق درباره پرسش مهر، مقاله در مورد پرسش مهر94، مقاله در مورد پرسش مهر 96، مقاله در مورد پرسش مهر ۹۶، مقاله در مورد پرسش مهر 18، مقاله در مورد پرسش مهر رياست جمهوري، مقاله در مورد پرسش مهر امسال، مقاله در مورد پرسش مهر ۱۸، مقاله در مورد پرسش مهر رئيس جمهور 96، مقاله در مورد پرسش مهر رئيس جمهور 94، مقاله در مورد پرسش مهر 94،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۴:۱۸ توسط: درس پژوهي موضوع:

پاسخ به پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم؟

 ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶
ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

براي دريافت هر كدام از مقالات پرسش مهر ۹۶ بروي لينك دانلود كليك فرماييد:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)

مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶

پرسش مهر سال ۶۹:ليست مقاله هاي پرسش مهر ۹۶

حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور پنجمين سوال مهر خود را در زمان شروع سال تحصيلي ۹۶-۹۷ در مدرسه دخترانه شهيد مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام كرد؛ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرين كنيم؟

در سال تحصيلي اخير نيز مانند سالهاي قبل پرسش مهر رئيس جمهور در روز آغازين سال تحصيلي مطرح گرديد. پرسش مهر ۹۶ در باره احترام متقابل در محيط مدرسه توسط دانش آموزان به يكديگر بود.

همانگونه كه مي دانيم ، آگاهي از نظرات و عقايد افراد جامعه اين امكان را فراهم مي آورد كه تدابير و تصميمات دقيق تر و جامع تري در حوزه هاي مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ريزيهاي ناصواب را تا حد چشمگيري كاهش خواهد داد.وقتي صحبت از آموزش به ميان مي آيد، اشكالي از آموزش رسمي در مدارس و دانشگاهها در ذهن نقش مي بندد غافل از آنكه آموزش از راههاي مختلفي چون گروههاي مختلف اجتماعي.

براي دريافت بهترين پاسخ شما همكاران محترم مي توانيد از لينك هاي زير استفاده فرماييد:

پرسش مهر شماره۱)مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ ايجاد روابط حسنه ( احترام متقابل) (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۲)مقاله پرسش مهر ۹۶ در محيط مدرسه تحمل افكار ديگران، احترام به افكار ديگران را چگونه تمرين كنيم (لينك دانلود)

پرسش مهر شماره۳) مقاله پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (لينك دانلود)


برچسب: ، پاسخ پرسش مهر 96، پاسخ پرسش مهر ۹۶، پاسخ پرسش مهر 94، پاسخ پرسش مهر 94 رييس جمهور، جواب پرسش مهر 94، پاسخ به پرسش مهر 94، جواب پرسش مهر 94 رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 94 رييس جمهور، جواب پرسش مهر 94-95، پاسخ سوال مهر 94، جواب پرسش مهر 94 ريس جمهور، پاسخ پرسش مهر سال 94، پاسخ پرسش مهر، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور، پاسخ پرسش مهر 16، پاسخ پرسش مهر رييس جمهور، پاسخ پرسش مهر 93، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور93، پاسخ پرسش مهر 15، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور 96، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور سال 96، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهوري، پاسخ پرسش مهر رئيس جمهور 94، جواب پرسش مهر رئيس جمهور، جواب پرسش مهر رئيس جمهور 94، پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 16، جواب پرسش مهر 16 رييس جمهور، جواب پرسش مهر 16 رئيس جمهور، جواب پرسش مهر 16رياست جمهوري، پاسخ به پرسش مهر 16، پاسخ سوال پرسش مهر 16، پاسخ سوال 16 مهر رئيس جمهور، پاسخ دانش آموزان به پرسش مهر 16، پاسخ به سوال مهر رئيس جمهور، جواب پرسش مهر رييس جمهور، جواب پرسش مهر رييس جمهور 94، جواب پرسش مهر 93، پاسخ به پرسش مهر 93، جواب سوال مهر رئيس جمهور 93، جواب پرسش مهر 15، جواب سوال پرسش مهر 15،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۱:۴۷ توسط: درس پژوهي موضوع:

درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي موضوع جمع

 تعداد صفحات: 24     كد محصول :8339      حجم فايل:296,5 KB      نوع فايل :ms-word درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي موضوع جمع


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي موضوع جمع

 

بخشي از متن فايل word درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي باموضوع جمع :

توضيحات:
تحقيق درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي با موضوع جمع، در قالب فايل Word و در حجم 24 صفحه.

در اين درس پژوهي كليه مستندات و مراحل اجرا به طور كامل رعايت گرديده است.

بخشي از متن:
پس از انجام مراحل مختلف تدريس و استفاده از روش پرسش و پاسخ و بارش مغزي و مشاهده ي آن توسط ناظران همكار ، و بيان نقاط ضعف مجري توسط اعضا ، و بررسي مطالب گقته شده .

معلوم گرديد كه دانش آموزان با استفاده ي از اين روش و البته انس و الفت بين معلم و دانش آموز و ايجاد ارتباط قوي عاطفي ، پس از پرسش هاي مختلف هدف دار و بيان نظرات توسط دانش آموز و هدايت نظرات به سمت اهداف از پيش تعيين شده.

معلم گاها توجه دانش آموز را به خود جلب مي نمايد و اهميت درس را – كه تا وقتي هست حتي متوجه وجود آن نمي شويم .

در پايان نيز تعيين تكليف منزل كه همان ادامه ي بحث ها و گفتگوهاي كلاسي مي باشد،تكميل كننده ي اهداف بوده و نتيجه ي دلخواه به دست مي آيد.

تدريس اول :


لينك دانلوذ:

درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي موضوع جمع
برچسب: ، درس پژوهي آماده اول ابتدايي، درس پژوهي ابتدايي اول درباره رياضي، درس پژوهي درس رياضي اول ابتدايي، درس پژوهي بصورت ورد اول ابتدايي، درس پژوهي اول ابتدايي جمع، درس پژوهي، درس پژوهي درباره، درس پژوهي در مورد، درس پژوهي آموزگار، درس پزوهي آموزگار اول، درس پژوهس آموزگار اول ابتدايي، درس پژوهي در مورد درس رياضي اول، درس پژوهي كلاس اول، درس پژوهي پايه اول، درس پژوهي اول ابتدايي، درس پژوهي كلاس اول ابتدايي، درس پژوهي معلم اول ابتدايي، درس پژوهي در مورد رياضي اول ابتدايي، درس پژوهي بصورت ورد آموزگار اول،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۴۱:۴۸ توسط: درس پژوهي موضوع:

درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي درس تفريق

 تعداد صفحات: 23     كد محصول :8338      حجم فايل:410 KB      نوع فايل :ms-word درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي درس تفريق


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي درس تفريق

دانلود درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي درس تفريق

فرمت ورد وقابل ويرايش تعدادصفحات23

اهداف كلي :

آشنايي كامل دانش آموزان با مفهوم درس و ايجاد تفكر و خلاقيت در فرايند ياد دهي – يادگيري

هدف درس پژوهي : ايجاد تفكر در دانش آموزان

پرورش قوه تخيل در دانش آموزان

تثبيت يادگيري با كمك تقويت تفكر

حيطه عاطفي : بالا بردن قوه تفكر در دانش آموزان

ايجاد علاقه در دانش آموزان براي شركت در كار گروهي

ايجاد نگرش مثبت در فراگيران و تاكيد بر خواندن و يادگيري

آدمي از آغاز بر آن بوده است كه تاريكي هاي جهان را به نور آگاهي و دانش و انديشه روشن نمايد تا بتواند به افق هاي دورتر دانايي و دانش اوج بگيرد.

در اين ميان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتي است ايزدي كه معلمان را به مراتب عالي الهي مي رساند.

و باري گران و مسئوليتي عظيم را بردوش اين جماعت قرار مي دهد. جستار پيش رو، حاصل اين عشق و احساس وظيفه ي توأمان است. 

چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها
 مشكلات در آموزش دانش آموزان دير آموز
 كمبود وسايل كمك آموزشي
 نبودن زمان كافي براي بررسي موضوع
روش تعيين اثربخشي نتايج اجرايي درس پژوهي
قبل از آخرين اجرا يك اجراي ديگر باحضور همكاران محترم داشتيم كه دانش آموزان به دليل وجود دوربين در كلاس و حضور همكاران ناظر به اصلاح مجدد نياز بود كه مجري طرح مي تواند با سوالات متفاوت آنها را از جو به وجود آمده خارج كند و كلاس حالت عادي درآورد و جوي شاداب به وجود آورد كه پيشنهادهايي كه در مرحله اول داده شد در مرحله آخر به اجرا درآمد و به هدف مورد نظر رسيديم.


لينك دانلود:

درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي درس تفريقبرچسب: ، دانلود درس پژوهي تفريق، دانلود درس پژوهي رياضي اول ابتدايي، دانلود درس پژوهي رياضي پايه اول ابتدايي درس تفريق، دانلود درس پژوهي رياضي پايه اول دبستان درس تفريق، درس پژوهي آموزگار اول، درس پژوهي ابتدايي، درس پژوهي رياضي اول دبستان مبحث تفريق،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۸:۵۲ توسط: درس پژوهي موضوع:

درس پژوهي بخوانيم و بنويسيم پايه دوم درس خداي مهربان

  تعداد صفحات: 24     كد محصول :8337      حجم فايل:368 KB      نوع فايل :ms-word درس پژوهي بخوانيم و بنويسيم پايه دوم درس خداي مهربان


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:درس پژوهي بخوانيم و بنويسيم پايه دوم درس خداي مهربان

فصل اول

مقدمه 

تعيين مساله و انتخاب موضوع 

بيان ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع از طريق درس پژوهي 

تشريح ويژگي ها و شرايط خاص 

جديد و علمي بودن مسئله 

فصل دوم

تعيين راهكارها در راستاي حل مسئله 

بيان دليل راهكار انتخابي 

گروه بندي بدون تعيين سرگروه و با توجه به سبك هاي شناختي 

توجه به تفاوت هاي فردي 

معنادار كردن يادگيري 

توجه به عوامل انگيزشي و نگرشي درباره كتاب بخوانيم و بنويسيم درس خداي مهربان

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسايل و دست سازه هاي آموزشي

روش هاي نوين تدريس درباره كتاب بخوانيم و بنويسيم درس خداي مهربان

تداعي معنا (تصوير سازي ذهني) درباره كتاب بخوانيم و بنويسيم درس خداي مهربان

بهره گيري از ارزشيابي 


ليتنك دانلود:

درس پژوهي بخوانيم و بنويسيم پايه دوم درس خداي مهربانبرچسب: ، درس پزوهي بصورت ورد دوم ابتدايي، درس پزوهي دوم، درس پزوهي آموزگار دوم مقطع ابتدايي، درس پژوهي پايه دوم مقطع ابتدايي، درس پژوهي درس بخوانيم و بنويسيم دوم، درس پژوهي، درس پژوهي درباره، درس پژوهي در مورد، درس پژوهي راجع به، درس پژوهي كلاس دوم، درس پژوهي پابه دوم، درس پژوهي كلاس دوم ابتدايي، درس پزوهي مقطع دوم ابتدايي، درس پژوهي آموزگار دوم، درس پژوهي آموزگار دوم ابتدايي، درس پژوهي اموزگار دوم ابتدايي، درس پژوهي دوم كمقطع ابتدايي، درس پزوهي آموزگار دوم ابتدايي، درس پزوهي اماده دوم ابتدايي، نمونه درس پزوهي دوم ابتدايي، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۶:۴۱ توسط: درس پژوهي موضوع: